26-28.07.2019.

TRG
KULTURE

DVORSKI TRG

Zona namenjena promovisanju klasične muzike uz gastronomsku ponudu koja - obuhvata širi spektar ponude od piva

PROGRAM

18.07. 19:00 - 20:45 Tamo đe se gusle čuju
21:00 - 23:00 Wonder Strings
19.07. 19:00 - 20:45 Mladi sviraju
21:00 - 23:00 Wonder Strings
20.07. 19:00 - 20:45 Izbor starogradske muzike
21:00 - 23:00 Wonder Strings
21.07. 20:00 - 22:30 Dobro veče džezeri
22.07. 20:00 - 22:30 Cetinjski muzički kolaž
23.07. 19:00 - 20:45 Šah mat
21:00 - 23:00 Degustatori bend
24.07. 19:00 - 20:45 Muzika i mi
21:00 - 23:00 Degustatori bend
25.07. 20:00 - 23:00 Degustatori bend